آموزش مالیات

حقوق و دستمزد سال 1400

جدول حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۰ شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ را با ۳۹ درصد افزایش نسبت ...
بیشتر بخوانید
بخشنامه

معافیت شرکت های ارایه دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده

با عنایت به تعریفی که در بند( الف) ماده (1) دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول ...
بیشتر بخوانید
بخشنامه

ابلاغ فهرست شهرستان های غیر برخوردار از اشتغال در سال 1399 موضوع تصویب نامه شماره 118646/ت57915هـ مورخ 1399/10/17 هیات وزیران

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 118646/ت57915هـ مورخ 1399/10/17 هیات وزیران منضم به فهرست شهرستان های غیر برخوردار از اشتغال ...
بیشتر بخوانید
بخشنامه

ابلاغ دادنامه شماره 9909970905811308 مورخ 1399/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر جزء 3 بند (ب) بخشنامه شماره 200/96/158 مورخ 1396/12/07

به پیوست تصویردادنامه شماره 9909970905811308 مورخ 1399/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر جزء 3 بند ...
بیشتر بخوانید
بخشنامه

اصلاحیه دستورالعمل اجرایی مجامع تصمیم­گیری و اجرایی سازمان

معاونان محترم سازمان رییس محترم مرکز آموزش، پژوهش و برنامه­ریزی مالیاتی رییس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران رییس ...
بیشتر بخوانید
بخشنامه

ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 63 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

تصویر آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 63 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ...
بیشتر بخوانید
بخشنامه

الزام ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور به تعیین ارزش معاملاتی سال 1399 معادل 10 درصد میانگین قیمت های روز منطقه در سال جاری

نظر به ابهامات و سوالات مطروحه درخصوص چگونگی برگزاری کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 ...
بیشتر بخوانید
بخشنامه

اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو بخشنامه های شماره 210/99/78 مورخ 1399/10/27 و شماره 210/99/59 مورخ 1399/08/14 و شماره 210/99/9 مورخ 1399/1/20 به پیوست تصویر ...
بیشتر بخوانید
بخشنامه

نحوه اجرای مقررات ماده 198 قانون مالیات‌های مستقیم

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص مقررات ماده 198 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 مبنی بر ...
بیشتر بخوانید
بخشنامه

اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1399/04/31

به پیوست اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1399/04/31 موضوع الحاق یک تبصره به ...
بیشتر بخوانید
بخشنامه

ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-14 مورخ 1399/07/20

به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-14 مورخ 1399/07/20 در خصوص «شاخص موضوع صدر ماده 64 قانون ...
بیشتر بخوانید
بخشنامه

قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

به پیوست تصویر قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش که در تاریخ 1399/09/26 ...
بیشتر بخوانید
بخشنامه

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع مواد 92 و 132 قانون مالیات های مستقیم

با توجه به ابهامات مطروحه در خصوص فهرست مناطق کمتر توسعه یافته ملاک عمل در اجرای مقررات مواد 92 و ...
بیشتر بخوانید
بخشنامه

اصلاحیه بند 3 ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو بخشنامه های شماره 210/99/59 مورخ 1399/08/14 و شماره 210/99/9 مورخ 1399/01/20 با توجه به اصلاح برخی عناوین موسسات ذکر ...
بیشتر بخوانید