بخشنامه

اصلاح تاریخ اجرای بخشنامه شماره 200/99/60 مورخ 1399/08/14 در خصوص اصلاح مواد 2 و 3 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31

پیرو بخشنامه شماره 200/99/75 مورخ 1399/08/14 و با عنایت به نامه شماره 2/128639 مورخ 1399/08/25 مدیر کل محترم دفتر وزارتی مبنی بر موافقت وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی با تاریخ پیشنهادی سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرای اصلاحیه مواد 2 و 3 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 بدینوسیله اعلام می دارد:

مفاد تغییرات مواد 2 و 3 آیین نامه مذکور که طی بخشنامه شماره 200/99/60 مورخ 1399/08/14 ابلاغ شده، در مواردی که برای صاحبان مشاغل تکالیف بیشتری نسبت به آیین نامه قبلی ایجاد می نماید از عملکرد سال 1400 (1400/1/1) اجرایی بوده و درخصوص سایر صاحبان مشاغل از عملکرد سال 1398 (1398/1/1) اجرایی می باشد.

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *