بخشنامه: 210/99/11چاپ مطلب ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201- 41 مورخ 1398/11/26

شماره: 210/99/11

تاریخ: 1399/01/26

بخشنامه

11 99 273 و 95 م
مخاطبان/ ذینفعان  امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع  

ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره  201- 41  مورخ 1398/11/26

  به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره201-41  مورخ 1398/11/26 در خصوص “معافیت مقرر در ماده (7) قانون تشکیل هیأت امنای صرفه جویی ارزی” که در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، برای اجراء ابلاغ می شود. 1/20-8

محمود علیزاده

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

تاریخ اجرا: — مدت اجرا: — مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *