تشخیص درست رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

تشخیص درست رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

باسلام خدمت دارا حساب عزیز
همانطور که می دانید پیش نیاز هر موفقیتی آگاهی و تلاش در کسب آگاهی بیشتر میباشد. هر حسابدار موفقی برای موفقیت در کسب و کار حرفه ای خود نیازمند دانستن اصول و استانداردهای حسابداری است.موضوع استانداردهای حسابداری نیز به اندازه مباحث مالیاتی مهم و اساسی می باشد.چون استفاده نادرست استاندارد ها موجب تهیه اطلاعات اشتباه و صورتهای مالی اشتباه می شود.فرض نمایید رویدادهای مهمی بعد از تاریخ ترازنامه رخ داده و نمیدانید در مورد آن رویداد چه عکس العملی باید انجام دهید؟در این گفتار میخواهم در مورد استاندارد شماره ۵ حسابداری صحبت نمایم.

آیا تعدیلات سنواتی همان رویدادهای بعداز تاریخ ترازنامه تلقی می شود؟

رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه در واقع رویدادهای مطلوب و نامطلوبی است که بین تاریخ ترازنامه و تاریخ تصویب صورتهای مالی رخ می دهند وبسته به اینکه اثر با اهمیتی بر صورتهای مالی داشته باشد به رویدادهای تعدیلی و غیر تعدیلی تقسیم می شوند.در حالی که تعدیلات سنواتی مربوط به سنوات قبل بوده و اثر آن در سود(زیان)انباشته ابتدای دوره منعکس می شود،تغییر در رویه های حسابداری و اصلاح اشتباه تعدیلات سنواتی می باشد.

رویداد تعدیلی در مقابل رویداد غیرتعدیلی

رویدادهایی که پس از تاریخ ترازنامه رخ داده و شواهد بیشتری را درباره شرایط موجود در تاریخ ترازنامه به تصویر می کشند باعث تعدیل ارقام موجود در صورتهای مالی می شوند.ولی رویدادهای غیرتعدیلی اطلاعاتی در مورد شرایط موجود در تاریخ ترازنامه فراهم نمی کنند بلکه افشای آن رویداد برای استفاده کنندگان صورتهای مالی مفید بوده و آنها را آگاه مینماید.

مثالهایی در مورد رویدادهای تعدیلی

با وقوع رویدادهای ذیل بایستی مبالغ شناسایی شده در صورتهای مالی تعدیل شود:
-ورشکستگی یک مشتری که بعد از تاریخ ترازنامه رخ می دهد.از بابت این مشتری قبلا حسابهای دریافتنی درگیر شده است.
-کشف تقلب یا اشتباه
-فرض نمایید شرکت در مورد یک دعوای حقوقی ذخیره شناسایی نموده و بعد از تاریخ ترازنامه این دعوای حقوقی حل و فصل شده لذا بایستی این ذخیره تعدیل شود.
-چنانچه معامله ای شامل خرید یا فروش قبل از تاریخ ترازنامه انجام شده و بهای تمام شده آن خرید یا عواید حاصل از فروش بعد از تاریخ ترازنامه مشخص شده باشد.
-فرض نمایید که شرکتی تعهد نموده است که مبلغی را با عنوان پاداش یا مشارکت در سود پرداخت نماید و این مبلغ بعد از تاریخ ترازنامه مشخص شده است لذا بایستی بابت این رویداد مبالغ تعدیل شود.
-مجمع عمومی شرکت های فرعی و وابسته در مورد دوره یا دوره های قبل از تاریخ ترازنامه سود تصویب نموده و این تصویب بعد از تاریخ ترازنامه رخ داده است.
-در مورد ادعای خسارت از شرکت بیمه که در تاریخ ترازنامه در مرحله مذاکره بوده،بعد از تاریخ ترازنامه وجهی دریافت شده یا مبلغ قابل وصول مشخص شده است.

مثالهایی در مورد رویدادهای غیر تعدیلی

-وقوع آتش سوزی بعد از تاریخ ترازنامه و وارد شدن خسارت به تجهیزات شرکت :عدم افشای آن بر تصمیم گیری استفاده کنندگان اثرگذار است.
-تغییرات عمده در سرمایه و ترکیب سهامداران بعد از تاریخ ترازنامه
-تغییرات عمده غیر متعارف در قیمت دارایی ها یا نرخ ارز بعد از تاریخ ترازنامه

نکته مهم با توجه به شرایط بازار ارز

همانطور که در جریان هستید باتوجه به التهابات ایجاد شده در بازار آزاد ارز بسیاری از شرکت هایی که با ارز سر و کار دارند با این مساله مواجه هستند که نحوه برخورد با این رویداد مالی بعد از تاریخ ترازنامه چگونه است؟
نگاهی هم تعدیلی هم غیرتعدیلی
در توضیح باید بیان کرد که کمیته فنی سازمان حسابرسی به این صورت پاسخ داده است: رویداد تعدیلی شواهدی در مورد شرایط موجود در تاریخ ترازنامه فراهم می نماید و همچنین طبق بند ۱۹ استاندارد شماره ۵ تغییرات عمده غیر متعارف در نرخ ارز بعد از تاریخ ترازنامه به عنوان رویداد غیر تعدیلی محسوب شده است.رویداد غیر تعدیلی معطوف به مواردی است که بیانگر شرایط ایجاد شده بعد از تاریخ ترازنامه است.در واقع ابهامات ایجاد شده در تاریخ ترازنامه به گونه ای بوده است که بتوان تغییرات بعدی نرخ ارز را به عنوان یک رویداد تعدیلی محسوب کرد. دارایی ها و بدهی های ارزی باید با نرخ ارز قابل دسترس به ریال تسعیر شود.همچنین لازم است این موضوع به گونه ای مناسب در یادداشت های توضیحی افشا شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *