صفر تا صد پایه سنوات با مثال جامع

سلام به دوستان عزیز دارا حساب. از مهمترین دغدغه‌های مشترک تمامی کارگران و کارفرمایان محاسبه درست و دقیق تمامی آیتم‌های حقوق و دستمزد از لحاظ قانونی می‌باشد، در این مقاله قصد داریم شما کاربران محترم را با نحوه محاسبه پایه سنوات آشنا کنیم.

پایه سنوات چیست؟

موضوع پایه سنوات ارتباط با سابقه و کار کارگران دارد و به کارگرانی که دارای سابقه کار بیش از یکسال در یک کارگاه می باشد که با توجه به شرایطی که قانون و وزارت کار و رفاه اجتماعی مشخصی نموده پرداخت می‌شود. اصل موضوع پرداخت پایه سنوات دو جنبه دارد، یکی جبران مزد و انگیزه و دیگری میزان سابقه کار که مثلا حقوق فردی که سابقه کاری دارد با فردی که تازه استخدام شده است متفاوت باشد.

مبلغ و مرجع تصویب پایه سنوات

مرجع تصویب و مبلغ پایه سنوات شواری عالی کار می باشد که به موجب اجرای ماده ۴۱ قانون کار همه ساله در روزهای پایانی سال به صورت سه جانبه و با حضورنمایندگان دولت، نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان تشکیل و نسبت به تعیین حداقل مزد هر سال کارگران اقدام می‌نمایند و مراتب را طی بخشنامه ایی به کلیه کارفرمایان و کارگاه های مشمول قانون کار ابلاغ می‌کنند.

به عنوان مثال مبلغ پایه سنوات سال ۱۳۹۹ طی بخشنامه تعیین حداقل مزد کارگران از سوی شورای عالی کار به شماره ۷۹۳۳ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ تصوب وابلاغ گردید.

در کارگاه‌هایی که فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب می‌باشند، اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی یا رویه‌های متداول کارگاه در گذشته تعیین و پرداخت گردد.

اما در واحدهایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشند نحوه افزایش مزد بر اساس دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل می‌باشد.

طرح طبقه بندی مشاغل و پایه سنوات

طرح طبقه بندی ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع وﻇﺎﻳﻒ و ﺳﻄﺢ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ اﺣﺮاز ﺷﻐﻞ و ﻧﻴﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﻃﻼق می‌ﺷﻮد. اصل موضوع طرح طبقه بندی حمایت از حقوق کارگران و ایجاد روابط کاری صحیح بین کارگر و کارفرما می‌باشد که در این چهارچوب حق و حقوق هر کدام به صورت قانونی و عادلانه مشخص و پرداخت شود. بر این اساس در ماده ۴۸ و ۴۹ قانون کار، کارگاه هایی را با شرایط خاص موظف به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل نموده است.

مبلغ پایه سنوات در طرح طبقه بندی مشاغل

اما مبلغ افزایش مزد و پایه سنوات در مشاغلی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند به چه صورت تعیین میشود؟

به همراه بخشنامه تعیین حداقل مزد کارگران که همه ساله تعیین و ابلاغ می‌شود دستورالعمل نحوه اجرا در مورد کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند نیز ابلاغ می‌گردد. در هنگام اجرای طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار به هریک از کارگران گروه شغلی مشخصی و به صورت عددی بین ۱ تا ۲۰ تعلق می گیرد.

به طور مثال : دستورالعمل اجرایی در مورد کارگاه هایی که در طرح طبقه بندی مشاغل هستند در سال ۹۹ طبق جدول اعلام شده از طرف شورای عالی به قرار جدول زیر می باشد.

سنوات

پایه سنوات به چه کسانی تعلق می گیرد؟

پایه سنوات به تمامی کارگران رسمی، قراردادی و پیمانکاری که یک سال از سابقه کار آنها می‌گذرد تعلق می‌گیرد. منظور از یکسال، گذشتن عیدی سالی (‌فروردین تا اسفند ) نیست بلکه یکسال کاری می‌باشد.

به عنوان مثال کارگری که در ابتدای تیر ماه ۹۸ استخدام می‌شود و در تیر ماه سال ۹۹ سابقه کاری وی یکسال می‌شوید حداقل مزد روزانه این کارگر تا قبل از تیر ماه ۹۹ بدون اضافه شدن پایه سنوات به مبلغ ۶۱۱،۸۰۹ ریال می‌باشد اما بعد از تیر ماه که یکسال سابقه این کارگر پر می‌شود و باید پایه سنوات سال ۹۹ را هم به مزد روزانه اضافه نمود. به عبارتی بعد از تیر ماه مبلغ مزد و مزایا روزانه این کارگر می‌شود: ۶۷۰۱۴۲ = ۵۸،۳۳۳ + ۶۱۱،۸۰۹

نکات مهم در خصوص پایه سنوات

 • دانشجویان و دانش آموزانی که مشاغل تابستانی دارند پایه سنوات تعلق نمی‌گیرد.
 • به حقوق روزانه فرد اضافه می‌شود.
 • مشمول بیمه و مالیات می‌باشد.
 • به پایه حقوق سال اضافه میشود و پایه حقوق جدید را تشکیل میدهد و در سال بعد بر اساس پایه حقوق جدید محاسبات و افزایش ها اعمال میشود.

تفاوت پایه سنوات و حق سنوات

حق سنوات یکی از مزایای اجباری می باشد و در واقع پاداش پایان خدمت کارگر می باشد و میزان آن معادل با یک ماه از آخرین دستمزد ثابت دریافتی وی می باشد اما پایه سنواتی، بخش حمایتی حقوق به شمار می رود که معمولا به منظور جبران نمودن حداقل دستمزد، پرداخت می شود که این موضوع، توسط شورای عالی کار هر ساله تغییر، تصویب و ابلاغ می گردد.

فرمول محاسبه پایه سنوات

حقوق و پایه سنوات کارکر بعد از یک سال کاری طبق فرمول زیر محاسبه می‌شود.

۱- اگر حقوق دریافتی کارکرد در سال گذشته بر مبنای حداقل حقوق محاسبه و پرداخت شده باشد.

حقوق روزانه سال جاری = پایه سنوات + حداقل حقوق طبق بخشنامه شورای کار

۲- اگر حقوق دریافتی کارکرد در سال گذشته بر مبنای سایر سطوح مزدی محاسبه و پرداخت شده باشد.

حقوق روزانه سال جاری = پایه سنوات سال جاری + مزد ثابت روزانه + (نرخ افزایش سایر سطوح طی بخشنامه*(پایه سنوات سال گذشته + حقوق سال گذشته))

مزایای طرح طبقه بندی مشاغل

 • ارتقاء شغلی و بالا رفتن در گروه بالاتر شغلی بزرگترین مزیت در طرح طبقه بندی مشاغل می باشد. به طور مثال فردی بعد از گدراندن دوران کاری و افزایش سوابق و تحصیل در سوابق بالاتر می‌تواند به گروه بالاتر شغلی ارتقاء پیدا کند.
 • فرقی نمی‌کند که شما نیروی موقت هستید و یا دائم در این طرح همه افراد از نظر نوع مسئولیت و نوع وظایف شرایط مشابهی دارند و همه در یک گروه قرار می‌گیرند.
 • تنزل در این طرح انجام نمی‌شود و نمی توان کارگر را به گروه پایین تر بفرستید مگر به صورت کنبی باشد پی می‌توان گفت در این طرح امنیت بیشتری وجود دارد.
 • مزیت دیگر طرح طبقه‌بندی مشاغل این است که باعث ایجاد انگیزه بیشتر در میان نیروهای کار و افزایش بهره‌وری در بنگاه می‌شود.

مثال ۱ محاسبه پایه سنوات برای کارگاه های فاقد طرح طبقه بندی مشاغل
فردی در فروردین سال ۹۵ با حداقل حقوق در یک شرکتی شروع به کار میکند. با فرض اینکه حقوق روزانه در سال ۹۵ مبلغ ۲۷۰،۷۲۲ ریال باشد.

مبلغ پایه حقوق ماهانه این کارگر در ماه ۳۰ روزه ۸،۱۲۱،۶۶۰ = ۳۰ * ۲۷۰،۷۲۲

محاسبات حقوق و مزایا از سال ۹۶ الی ۹۹

محاسبه حقوق و مزایا سال ۹۶

 • طبق بخشنامه حقوق و مزایا در سال ۹۶ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار مبلغ ۳۰۹،۹۷۷ ریال و برای سایر سطوح مزدی روزانه ۱۲ درصد مزد ثابت به اضافه روزانه ۶،۷۶۸ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۵ افزایش می یابد و به کارگرانی که در سال ۱۳۹۶ دارای یکسال سابقه کار شده‌اند روزانه مبلغ ۱۷،۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه سنوات پرداخت خواهد شد.

حقوق روزانه سال جاری = پایه سنوات سال جاری + مزد ثابت روزانه + (نرخ افزایش سایر سطوح طی بخشنامه*(پایه سنوات سال گذشته + حقوق پایه سال گذشته))

مبلغ حقوق روزانه این کارگر در سال ۹۶ ۳۲۶،۹۷۷ = ۱۷،۰۰۰ + ۶,۷۶۸ + ( ۱.۱۲ * ۲۷۰,۷۲۲ )

مبلغ حقوق ماهانه این کارگر در ماه ۳۰ روزه در سال ۹۶ ۹،۸۰۹،۳۱۰ = ۳۰ * ۳۲۶،۹۷۷

محاسبه حقوق و مزایا سال ۹۷

 • طبق بخشنامه حقوق و مزایا در سال ۹۷ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار مبلغ ۳۷۰،۴۲۳ ریال و برای سایر سطوح مزدی روزانه ۱۰.۴ درصد مزد ثابت به اضافه روزانه ۲۸،۲۰۸ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۶ افزایش می یابد و به کارگرانی که در سال ۱۳۹۷ دارای یکسال سابقه کار شده‌اند روزانه مبلغ ۱۷،۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه سنوات پرداخت خواهد شد.

حقوق روزانه سال جاری = پایه سنوات سال جاری + مزد ثابت روزانه + (نرخ افزایش سایر سطوح طی بخشنامه*(پایه سنوات سال گذشته + حقوق پایه سال گذشته))

مبلغ حقوق روزانه این کارگر در سال ۹۷ :

ریال ۴۰۶,۱۹۱ = ۱۷,۰۰۰ + ۲۸,۲۰۸ + ( ۱.۱۰۴ * ( ۱۷,۰۰۰ + ۳۰۹,۹۷۷ ))

مبلغ حقوق ماهانه این کارگر در ماه ۳۰ روزه در سال ۹۷ ۱۲،۱۸۵،۷۳۰ = ۳۰ * ۴۰۶،۱۹۱

نکته : حقوق پایه در سال ۹۷ برای کارگرانی که جدید استخدام می شوند مبلغ ۳۷۰,۴۲۳ می باشد اما چون ما برای این کارگر از سال ۹۵ محاسبه حقوق را انجام می دهیم حقوق پایه این کارگر در سال ۹۷ به صورت فرمول زیر به دست می آید.

حقوق پایه سال جدید =مزد ثابت روزانه + (نرخ افزایش سایر سطوح طی بخشنامه*(پایه سنوات سال گذشته + حقوق پایه سال گذشته))

محاسبه حقوق و مزایا سال ۹۸

 • طبق بخشنامه حقوق و مزایا در سال ۹۸ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار مبلغ ۵۰۵،۶۲۷ ریال و برای سایر سطوح مزدی روزانه ۱۳ درصد مزد ثابت به اضافه روزانه ۸۷،۰۴۹ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۷ افزایش می یابد و به کارگرانی که در سال ۱۳۹۸ دارای یکسال سابقه کار شده‌اند روزانه مبلغ ۲۳،۳۳۳ ریال نیز به عنوان پایه سنوات پرداخت خواهد شد.

حقوق روزانه سال جاری = پایه سنوات سال جاری + مزد ثابت روزانه + (نرخ افزایش سایر سطوح طی بخشنامه*(پایه سنوات سال گذشته + حقوق پایه سال گذشته))

مبلغ حقوق روزانه این کارگر در سال ۹۸ :

ریال ۵۶۹,۳۷۸ = ۲۳,۳۳۳ + ۸۷,۰۴۹ + ( ۱.۱۳ * ( ۱۷,۰۰۰ + ۳۸۹,۱۹۱ ))

مبلغ حقوق ماهانه این کارگر در ماه ۳۰ روزه در سال ۹۸ ۱۷،۰۸۱،۳۴۰ = ۳۰ * ۵۶۹،۳۷۸

محاسبه حقوق و مزایا سال ۹۹

 • طبق بخشنامه حقوق و مزایا در سال ۹۹ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار مبلغ ۶۱۱،۸۰۹ ریال و برای سایر سطوح مزدی روزانه ۱۵ درصد مزد ثابت به اضافه روزانه ۳۰،۳۳۸ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۸ افزایش می یابد و به کارگرانی که در سال ۱۳۹۹ دارای یکسال سابقه کار شده‌اند روزانه مبلغ ۵۸،۳۳۳ ریال نیز به عنوان پایه سنوات پرداخت خواهد شد.

مبلغ حقوق روزانه این کارگر در سال ۹۹ :

ریال ۷۴۳,۴۵۶ = ۵۸,۳۳۳ + ۳۰,۳۳۸ + ( ۱.۱۵ * ( ۲۳,۳۳۳ + ۵۴۶,۰۴۵ ))

مبلغ حقوق ماهانه این کارگر در ماه ۳۰ روزه در سال ۹۹ ۲۲،۳۰۳،۶۸۰ = ۳۰ * ۷۴۳،۴۵۶

مثال ۲ محاسبه پایه سنوات برای کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل
با استفاده از مثال های ذکر شده در قسمت بالا می‌خواهیم این بار برای این کارگر در صورتی که در کارگاه مشغول به کار، طرح طبقه بندی مشاغل اجرا می‌شود محاسبات مربوط به حقوق و مزایا را برای این کارگر محاسبه نماییم و اختلافات ریالی این طرح را با هم بررسی نمائیم.

با فرض اینکه از سال ۹۷ تعداد کارکنان این کارگاه از ۵۰ نفر بیشتر شده و الزام به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل می‌شوند محاسبات از سال ۹۷ الی ۹۹ به شرح زیر خواهد بود.

محاسبات سال ۹۷
با فرض اینکه این کارگر با امتیازات که در کارگاه خود در خصوص طبقه بندی مشاغل گرفته است، در سال ۹۷ در گروه ۱۰ جدول اعلامی در بخشنامه حقوق و مزایا سال ۹۷ قرار گرفته باشد. مبلغ محاسبه پایه سنوات برای گروه ۱۰ در سال ۹۷ روزانه ۱۸،۸۰۰ ریال می‌باشد.

مبلغ حقوق روزانه این کارگر در سال ۹۷ :

ریال ۴۰۷,۹۹۱ = ۱۸,۸۰۰ + ۲۸,۲۰۸ + ( ۱.۱۰۴ * ( ۱۷,۰۰۰ + ۳۰۹,۹۷۷ ))

مبلغ حقوق ماهانه این کارگر در ماه ۳۰ روزه در سال ۹۷ ۱۲،۲۳۹،۷۳۰ = ۳۰ * ۴۰۷،۹۹۱

محاسبات سال ۹۸

با فرض اینکه این کارگر در سال جدید ارتقای شغلی پیدا کرده باشد و امتیاز این کارگر در جدول بخشنامه سال ۹۸ در گروه ۱۷ قرار گرفته باشد. مبلغ محاسبه پایه سنوات برای گروه ۱۷ در سال ۹۸ روزانه ۲۷،۷۳۳ ریال می‌باشد.

مبلغ حقوق روزانه این کارگر در سال ۹۸ :

ریال ۵۷۵,۸۱۲ = ۲۷,۷۳۳ + ۸۷,۰۴۹ + ( ۱.۱۳ * ( ۱۸,۸۰۰ + ۳۸۹,۱۹۱ ))

مبلغ حقوق ماهانه این کارگر در ماه ۳۰ روزه در سال ۹۸ ۱۷،۲۷۴،۳۶۰ = ۳۰ * ۵۷۵،۸۱۲

محاسبات سال ۹۹

با فرض اینکه این کارگر در سال جدید ارتقای شغلی پیدا نکرده باشد و امتیاز این کارگر در جدول بخشنامه سال ۹۹ در همان گروه ۱۷ قرار گرفته باشد. مبلغ پایه محاسبه پایه سنوات برای گروه ۱۷ در سال ۹۹ روزانه ۶۲،۷۳۳ ریال می‌باشد.

مبلغ حقوق روزانه این کارگر در سال ۹۹ :

ریال ۷۵۵,۲۵۵ = ۶۲,۷۳۳ + ۳۰,۳۳۸ + ( ۱.۱۵ * ( ۲۷,۷۳۳ + ۵۴۸,۰۷۹ ))

مبلغ حقوق ماهانه این کارگر در ماه ۳۰ روزه در سال ۹۹ ۲۲،۶۵۷،۶۵۰ = ۳۰ * ۷۵۵،۲۵۵

مثال ۳ سوال نحوه محاسبه پایه سنوات در کارگاه دارای طرح طبقه بندی مشاغل

اگر شخصی به صورت متوالی ۳ سال ۹۶،۹۵ و ۹۷ در شرکتی که مشمول طرح طبقه بندی مشاغل می‌گردد کار کند، پایه سنوات سال ۹۷ آن چه قدر خواهد بود؟ آیا باید پایه سنوات سه سال را جمع کنیم یعنی (۱۷۰۰۰+۱۷۲۰۰+۱۷۴۰۰)؟ یا فقط سال سوم؟ و اینکه این مبلغ در نرم افزار با پایه حقوق جمع می گردد یا یک آیتم جداگانه خواهد بود؟

جواب: در سال ۹۵ چون یک سال کاری این کارگر هنوز تمام نشده است به این کارگر پایه سنواتی تعلق نمی‌گیرد. در سال ۹۶ طبق بخشنامه حقوق سال ۹۶ در خارج از گروه طرح طبقه بندی پایه سنوات به شخص پرداخت می‌شود. چون از سال ۹۷ وارد طرح طبقه‌بندی مشاغل گردیده است از طرف کارفرما باید اول امتیازی به این کارگر داده شود و بین گروه ۱ تا ۲۰ قرار گیرد. لذا در سال ۹۷ از طریق جدول نرخ پایه سنوات در گروههای بیست گانه موجود در بخشنامه حقوق و مزایا مبلغ پایه سنوات تعیین و پرداخت می‌شود. در نرم‌افزار های حسابداری معمولا آیتم جداگانه‌ای به عنوان پایه سنوات ثبت می‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *