نرخ حق‌الزحمه خدمات حسابرسی در سال ۹۹

عوامل تاثیر گذار بر حق الزحمه حسابرسی

هزینه حسابرسی به آیتم های مختلفی بستگی دارد که حسابرس قبل از استناد به حسابرسی و پذیرش انجام حسابرسی باید به آنها توجه کند. برخی از آنها شامل:

 1. کیفیت گزارش حسابرسی
 2. نوع حسابرسی: شامل حسابرسی قانونی، حسابرسی داخلی، حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده و…
 3. حجم کار
 4. سود شرکت
 5. هزینه های حین انجام حسابرسی

حق الزحمه خدمات حسابرسی شامل چه هزینه هایی است؟

طبق ماده ۱ این آیین نامه حق الزحمه خدمات حسابرسی، شامل موارد زیر است:

 1. حق الزحمه ساعت کار مستقیم حسابرسان مامور در هر کار حسابرسی طبق بودجه ساعتی برآورد شده.
 2. هزینه‌های سربار قابل تخصیص هر کار. شامل هزینه اجاره دفتر، کارمند اداری و خدماتی، ملزومات، کاغذ، کاربرگ مصرفی و… برای کلیه کارهای حسابرسی.
 • برای هر کار باید فرم برآورد بودجه ساعتی انجام آن (بـه تفکیک سرفصل حساب‌ها و عناوین مورد رسیدگی و رتبه های شغلی مسئول رسیدگی)، همراه با مستندات برآورد بودجه تهیه و تنظیم شود.

آیا حداقل حقوق اعلام شده توسط وزارت کار در هر سال، برای تعیین نرخ حسابرسی تاثیر دارد؟

طبق ماده ۴  آیین نامه تعیین حق الزحمه پایه خدمات حسابرسی، نرخ حق الزحمه ساعتی برای رتبه شغلی کمک حسابرس، به عنوان نرح حق الزحمه پایه برای تعیین نرخ حق الزحمه ساعتی سایر رتبه های حسابرسی، براساس جدول حداقل حقوق و مزایای اعلام شده از سوی وزارت کار و امور اجتماعی در هر سال تعیین می‌شود.

نرخ حق‌الزحمه خدمات حسابرسی در سال۹۹

طبق مصوبه‌ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ شورای‌عالی کار و به‌موجب مفاد مواد ۴ و ۵ آیین‌نامه‌ تعیین حق‌الزحمه‌ پایه‌ خدمات حسابرسی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران، حداقل نرخ مبنای محاسبه‌ حق‌الزحمه‌ی پایه‌ خدمات حسابرسی، برحسب رتبه‌های شغلی حسابرسان بدین شرح می‌باشد.

طبق آئین نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه ای، رتبه های شغلی حسابرسان برحسب میزان تحصیلات و تجربه و مهارت آنها به شرح زیر است:
الف) کمک حسابرس
ب) حسابرس
ج) حسابرس ارشد
د) سرپرست حسابرسی

 • حداقل نرخ مبنای محاسبه حق‌الزحمه پایه خدمات حسابرسی بر حسب رتبه‌های شغلی حسابرسان، برای قراردادهای حسابرسی، منعقده برای حسابرسی سال ۱۳۹۹ به موجب مفاد مواد (۴) و (۵) آیین‌نامه تعیین حق‌الزحمه پایه خدمات حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران (لازم‌الاجرا از تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰)، به شرح جدول زیر اعلام می‌گردد:
 رتبه‌های حرفه‌ای نرخ پایه حق‌الزحمه ساعتی (ریال)
 کمک حسابرس ۲۵۵.۷۰۰
 حسابرس ۳۸۳.۵۰۰
 حسابرس ارشد ۷۶۷.۱۰۰
 سرپرست حسابرسی ۱.۱۵۰.۶۰۰
 سرپرست ارشد حسابرسی ۱.۵۳۴.۲۰۰
 مدیر حسابرسی ۲.۰۴۵.۶۰۰
 شریک حسابرسی ۲.۵۵۷.۰۰۰

وظایف حسابرس مستقل

به طور کلی حسابرس، اسناد و مدارک و ثبت های حسابداری را بررسی کرده و آنها را با اصول و استانداردهای حسابداری مطابقت می‌دهد و رعایت اصول و قوانین شرکت مورد حسابرسی را تضمین می‌کند. در واقع حسابرس مستقل به وام دهندگان و سرمایه گذاران از صحت صورت های مالی اطمینان می‌دهد.

وظایف کمک حسابرس

تحت نظارت مستقیم و دائمی حسابرسان ارشد و سرپرستان کار، امور محول را انجام می‌دهد.

وظایف حسابرس

رسیدگی به اقلام صورتهای مالی بررسی شده توسط حسابرس ارشد و سرپرست را بر عهده دارد.

وظایف حسابرس ارشد

 1. زمانبندی رسیدگی به قسمت های مختلف صورتهای مالی
 2. بررسی کاربرگهای تکمیل شده توسط حسابرسان و کمک حسابرسان
 3. ارائه آموزش ضمن کار به حسابرسان و کمک حسابرسان و نظارت بر آنان

وظایف سرپرست

 1. تقسیم کار بین حسابرسان ارشد، حسابرسان و کمک حسابرسان
 2. بررسی کاربرگ های تکمیل شده
 3. نظارت بر اعمال صحیح استانداردهای اجرای عملیات
 4.  ارزیابی کارایی کارکنان حسابرسی
 5. تنظیم پیش نویس گزارش حسابرسی

وظایف مدیر حسابرسی

 1. تعیین روشهای رسیدگی برای هر حسابرسی و اعمال استانداردهای اجرای عملیات
 2. بررسی کاربرگها و تبادل نظر با اعضای تیم رسیدگی و صاحبکار درخصوص رسیدگی
 3. جمع آوری اطلاعات لازم جهت ارسال صورتحساب برای صاحبکار و وصول آن

وظایف شریک حسابرسی

 1. تنظیم و امضای قرارداد حسابرسی
 2. شرکت در مجامع عمومی صاحبکار
 3. استخدام کارکنان جدید و سرپرستی و نظارت بر کارکنان

رعایت حداقل نرخ‌های پایه حق‌الزحمه ساعتی رتبه‌های حرفه‌ای، در محاسبات حق‌الزحمه پیشنهادی خدمات حرفه‌ا‌‌‌ی ضروری است. اعمـال مبالغ بیشتر از نرخ‌های فوق، حسب توافق طرفین مجاز است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *