وجوه مسدود شده نزد بانکها در کدام سرفصل طبقه بندی میشوند؟

وجوه مسدود شده نزد بانکها در کدام سرفصل طبقه بندی میشوند؟

دارایی جاری در حسابداری عرض ادب و احترام به همه شما دوستان. آموزش استانداردهای حسابداری که بخشی از سایت پرشین به آن اختصاص داده شده، بسیار پر طرفدار است. امروز نیز مطلبی در راستای آموزش حسابداری و استاندارد های حسابداری برای شما عزیزان قرار میدهیم. دارایی های جاری در حسابداری طبق استاندارد حسابداری شماره ۱ […]