علی الراس

چرا علی الراس می شویم؟

کی از اصلاحات عمده قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۴، اصلاح ماده مهم ۹۷ و حذف روش رسیدگی علی الراس در نظام مالیاتی بود. اما پس از گذشت مهلت ۳ ساله قانون، همچنان نظام جامع مالیاتی در کشور بطور کامل پیاده سازی نشده و مثل قبل از روش رسیدگی علی الراس استفاده می شود. […]

حسابداری

حسابداری مقدماتی را از کجا شروع کنیم؟ راهنمای شروع یادگیری حسابداری

یکی از رشته های پرطرفدار و محبوب بین افراد پیش از ورود به دانشگاه، رشته حسابداری است. چراکه اغلب تصور می کنند که این رشته می تواند با درآمد نجومی خود، زندگی را تغییر دهد. گروهی نیز فکر می کنند که با انتخاب این رشته، هرگز بیکار نمی مانند و همیشه و در هر شرکتی […]