حسابداری

حسابداری مدیریت به توسعه کسب‌وکار چه کمکی می‌کند؟

شرکت‌ها می‌توانند با رویکرد آینده‌نگر حسابداری مدیریت برای توسعه کسب‌وکار راه‌های جدیدی پیدا کنند. تقویت عملکرد کسب‌وکار و افزایش درآمد و سوددهی از اجرای تکنیک‌های حسابداری مدیریت در کل سازمان حاصل می‌شود. استانداردهای Management Accounting مدرن روی مسائلی بیش از صورت سود و زیان تمرکز می‌کنند و در عوض تا عمق عملیات‌های مهم مانند طراحی […]