لیست بیمه ماهانه خود را غیرحضوری ارائه و پرداخت کنید

لیست بیمه ماهانه خود را غیرحضوری ارائه و پرداخت کنید

با توجه به اینکه مدتی زیادی از اطلاع رسانی سازمان تامین اجتماعی از ارسال لیست بیمه ماهانه کارگاه‌ها بصورت اینترنتی می‌گذرد، باز هم در پایان ماه ترافیک حضور مراجعه کنندگان در روزهای پایانی دیده می‌شود، البته سامانه ارسال لیست بیمه از طریق اینترنت هم مشکلات خود را دارد ولی با همه مشکلاتش از اتلاف وقت […]