نکاتی مهم در خصوص پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده!!

سلام به شما دوست عزیز. فرآیند ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده از موارد تکراری برای حسابداران کهنه کار است. افرادی که حسابدار با سابقه خوانده می شوند ارائه اظهارنامه ارزش افزوده، ارائه صورت معاملات ۱۶۹ و تحریر دفاتر از جمله کارهای روتین در عرصه امور اجرایی فعالیتهای مالی است. اما همچنان برای عده زیادی […]