ذخیره مالیات

در سال جدید برای شرکت خود ذخیره مالیات بر درآمد گرفته اید؟

سلام به شما عزیزان . در زمان شروع سال مالی حسابداران و مدیران لازم است که به موارد زیادی توجه کنند. موارد و نکاتی که یکسال آینده شرکت را تحت تاثیر تصمیمات مذکور قرار خواهد داد. برای مثال بودجه بندی و تصمیم در خصوص درآمدها و هزینه ها و یا میزان ذخیره برای بدهی ها […]