تفاوت اظهارنامه اصلاحی با اظهارنامه جایگزین

همه فعالان حوزه مالی و حتی مدیران در تیرماه درگیر تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی هستند. اظهارنامه مالیاتی مثل بازی می ماند که بازیکنان باید قوانین آن را بدانند و به بهترین شکل از آن استفاده کنند. امروز تصمیم دارم یکی از این ابزارها را خدمتتان معرفی کنم ابزار یا بهتر عرض کنم امتیازی که […]