گزارش بازرس قانونی به مجمع عمومی یک شرکت تولیدی و صنعتی

گزارش بازرس قانونی به مجمع عمومی یک شرکت تولیدی و صنعتی

دوستان خوبم سلام. در مطلب همه آنچه از هزینه های قابل قبول مالیاتی باید بدانید (همراه با مثال)، در مورد هزینه‌های قابل قبول مالیاتی صحبت کردیم؛ همچنین برای روشن شدن مسئله از یک مثال واقعی استفاده کردیم. در این مقاله گزارش بازرس قانونی این شرکت، رسیدگی به صورت های مالی شرکت و نکاتی که یک […]