لزوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

این روزها تمام شرکت هایی که با مالیات سرو کار دارند مطمئنا با سایت های tax.gov.ir و evat.ir آشنایی کامل داشته و هر از چند گاهی جهت آگاهی از اخبار،به سایت های فوق مراجعه می نمایند.شرکت هایی که مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشند برای ثبت نام به سایت evat.ir […]