خدمات حسابداری

خدمات حسابداری پرشین حساب شامل موارد زیر است که برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مختصری از آنها را ارایه می کنیم: بررسی و اصلاح اسناد حسابداری برخی از مجموعه بنا دلایلی نظیر عدم حضور حسابدار حرفه ای، اخراج حسابدار و یا انجام امور مالی توسط شخص مدیر اسناد مرتبی از نظر استانداردحسابداری و حوزه مالیاتی […]

نمونه قرار داد

نمونه  قرارداد های مدیریت مالی با یک کارخانه: موضوع قرارداد : 1- تهیه و ارائه بودجه مجموعه بر اساس اطلاعات زیر مجموعه ها و تجربه گذشته و براورد درامد و هزینه سال اینده 2- بررسی و تطبیق فعالیت ها با بودجه مصوب و تجزیه و تحلیل انحرافات 3- برنامه ریزی به منظور انطباق نظام های […]