عارضه یابی مالی و مالیاتی (TIM) چیست؟

عارضه یابی مالی و مالیاتی (TIM) چیست؟ عارضه یابی مالی مالیاتی (TIM) نوعی عملیات سازمان یافته است که با هدف بهبود فرآیند اثر بخش واحدهای حسابداری مستقر در مجموعه های نسبتاً بزرگ پیاده سازی می شود. مبتکر این طرح برای نخستین بار در کشور  محمدرضا فلاحیان بنیان‌گذار دارا حساب است. تفاوت اصلی عارضه یابی با […]