حسابداری

اکسل حقوق و دستمزد سال‌های ۹۷ و ۹۸

ی.در اکسل حقوق و دستمزد ۹۸ شما علاوه بر جداول کامل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر با دیگر آیتم های مهم قانون کار و تامین اجتماعی و قانون مالیاتهای مستقیم همراه می باشد. هر شرکتی دارای انواع مختلفی هزینه می باشد مانند هزینه‌های تولیدی، عمومی و اداری، توزیع و فروش و… با توجه […]