پاسخ به ابهاماتی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده حمل کالا

مالیات بر ارزش افزوده حمل کالا سلام دوستان خوب دارا حساب. با آرزوی روزهای پر از خیر و برکت برای شما خوبان امروز راجب مالیات بر ارزش افزوده حمل کالا صحبت خواهیم کرد. با اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده نفسهای پایانی خود را می کشد و در اوایل امسال بود که سخن از حذف […]