دل نگرانی یک حسابدار درباره صورت معاملات فصلی

نکات مهم در مورد گزارشات فصلی پیشنهاد می نمایم برای یادگیری مسائل مهم مربوط به ارزش افزوده خواندن این متن را از دست ندهید شاید راه گشا باشد.   این روزها عدم شناخت کافی و دقیق از موضوع ماده ۱۶۹ مکرر موجب کلافه شدن برخی از حسابداران واحدهای مالی شده است.شاید برخی نیز به تازگی تصمیم […]