محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی

سلام به تمام کاربران عزیز دارا حساب امیدوارم که سلامت و شاد باشید. قبل از محاسبه مالیات اشخاص حقیقی باید بدانیم وظایف و تکالیف این مودیان مالیاتی در قانون چیست؟ تکالیف اشخاص حقیقی طبق ماده ۹۳ قانون مالیات های مستقیم هر نوع درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل تجاری، خدماتی، پزشکی و […]