نحوه و زمان استفاده از ماده ۱۳۱قانون مالیاتها

ماده ۱۳۱ ق.م.م یکی از مهمترین و کاربردی ترین مواد برای ما حسابداران می باشد که حتما تاکنون با این ماده برخورد داشته اید. در این نوشتار قصد داریم تا حد ممکن این ماده و کاربردهای آن را با ذکر مثال تشریح کنیم. اولین نکته قابل توجه این است که نرخ های مقرر در این […]